Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελετή Απονομής
Ευδοκία Πεχλιβανίδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ 188), e-mail: epechlivanidi@boussias.com
Χορηγίες
Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ 111), e-mail: rdivani@boussias.com
Πληροφορίες
Τζένη Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ 255), κιν: 6908559093, e-mail: ja@boussias.com